MAGUNKRÓL

 

A magyarországi Önálló Élet Egyesület megalakulása

Az önálló élet eszméi a 80-as években elterjedtek Nyugat-Európa szerte. Magyarországon csak a 90-es években kezdett el foglalkozni vele néhány úttörő szemléletű ember. 1995 június közepén a Mozgássérültek Marczibányi téri Állami Intézetében 12 súlyosan mozgássérült ember megalakította a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületét. Az alapítók magja olyan emberekből állt, akik már jelentős tapasztalattal a hátuk mögött, a változás szándékától vezérelve, ezeket az eszméket egy tanfolyamon megismerve arra az elhatározásra jutottak, hogy maguk veszik kezükbe sorsukat, és társaik helyzetén is megpróbálnak változtatni.Ehhez kettős célt tűztek maguk elé: egyrészt a társadalom szemléletmódjának megváltoztatását a sérült emberek irányában, vagyis a fejekben meglévő akadályok fokozatos felszámolását, és a környezetünkben lévő fizikai akadályok (lépcsők, szűk ajtók, használhatatlan mellékhelyiségek, lejtők, liftek hiánya, a tömegközlekedés akadályozottsága) fokozatos eltüntetését, másrészt maguk a sérült emberek tudatformálását.

Az Egyesület jelenleg több mint 80, főleg kerekesszékes tagot számlál, de nem törekszünk tömegszervezetté válni, olyan embereket várunk soraink közé, akik értik és magukénak vallják az eszmét, és hajlandók társadalmi munkában aktívan tevékenykedni társaik érdekében. Tagjaink jelentős része dolgozik, nagy részük kinn él önálló lakásban, vagy csoportos lakásotthonban, másik részük a Marczibányi téri Mozgássérültek Állami Intézetében próbál önálló életet élni. Vannak közöttünk családos emberek, sokan közülünk felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

Főbb tevékenységeink, melyekről a későbbiekben még bővebben szólunk, a következők:
– révész szolgálat rehabilitációs intézetekben,
– iskolai, érzékenyítő, tudatformáló előadások tartása iskolákban,
– sorstársi tanácsadás,
– aktív részvétel Budapest akadálymentesítésében
– az Önálló Élet eszméjének terjesztése vidéken is.
Alapító tagok: Jelli Magdolna elnök, Kató László, Szitár Zsolt, Dóra Krisztina, Dani Gyöngyi, Hevesi Mónika, Erdélyi Klára, Renner Erzsébet, Czibóka István, Béni Csaba, Gyug Ferenc

Az egyesület vezetősége:
Elnök – Ungvári Mihályné Györgyi
Elnökhelyettes – Renner Erzsébet
Vezetőségi tagok – Mészáros Gabriella, Tábiné Hídvégi Csilla, Béni Csaba
Felügyelő bizottság – Varga Olga, Rigóné Faragó Erzsébet, Farkas Márta,

Személyi segítő: Bartos Péter
Irodai munkatárs: Kovács Tamásné Rita

Horváth Erzsébet – Rehabilitációs mentor, sorstársi tanácsadó, révész
Renner Erzsébet – Révész, sorstársi tanácsadó
Tábiné Hidvégi Csilla – Révész, sorstársi tanácsadó
Béni Csaba – Révész, sorstársi tanácsadó
Erdélyi Klára – Révész, sorstársi tanácsadó
Berta Andrea – Sorstársi tanácsadó
Harmath János – Révész, sorstársi tanácsadó
Kovács Ika – Sorstársi tanácsadó
Dr. Jáhn Péter – Jogi tanácsadó, sorstársi tanácsadó
Dr. Gyimesiné Dobos Marianna – Sorstársi tanácsadás, újságíró, révész
Szűcsné Gábor Erika – Sorstársi tanácsadó
Nemes Ilona – Sorstársi tanácsadó
Bencze Zoltán – Sorstársi tanácsadó
Fülöp József – Révész, sorstársi tanácsadó
Turi Iván – Sorstársi tanácsadó
Pongrácz Kálmán – Sorstársi tanácsadó
Kecskés Alexandra – Sorstársi tanácsadó
Tóth Zoltán – Sorstársi tanácsadó
Tóthné Patócs Krisztina – Sorstársi tanácsadó
Stéger Krisztina – Révész, sorstársi tanácsadó
Kis-Juhász József – Révész, sorstársi tanácsadó

Önkénteseink:
Alpári László – Révész
Alpári Lászlóné Anna – Révész
Varga Olga – Révész
Mészáros Gabriella – Révész
Kalmár Zsuzsanna – Révész, sorstársi tanácsadó
Koller Sándor – Révész
Fancsali Zoltán – Révész
Rigóné Faragó Erzsébet – Révész
Almási Nikolett – tréner érzékenyítő iskolai órákon
Csétei Imréné – Marika
Ungvári Mihály